Protokoll Grosser Kirchenrat vom 11. März 2015

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 10. Juni 2015

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 26.August 2015

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 25. November 2015

 

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 09. März 2016

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 08. Juni 2016

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 31. August 2016

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 30. November 2016

 

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 25. Januar 2017

Protokoll Grosser Kirchenrat vom 05. April 2017